نرمش های دیسک کمر

2018-08-28

نرمش های دیسک کمر

نرمش های دیسک کمر ، کمک به کاهش درد دیسک کمر می کنند. انجام حرکات ورزشی می‌توانند در کاهش درد و افزایش کارایی موثر باشد.    

Soft discs

کاهش درد با نرمش های دیسک کمر :

نشانه‌های دیسک کمر  که می توانند با نرمش های دیسک کمر بهبود پیدا کنند، عبارتند از:

درد قسمت پایین کمر – پا درد – خواب رفتن پا – ضعف پا

 

۱. حرکت نیمه کبری:

این حرکت باعث می‌شود که مایع دیسک کمر به قسمت میانی ستون فقرات هدایت شود. برای انجام این حرکت بر روی شکم دراز بکشید. آرام آرام سمت عقب بدن را فشار دهید. دست‌ها را بر روی زمین کنار سر قرار دهید. ۱۰ ثانیه در این حرک