لیز خوردگی مهره کمر

2019-01-28

لیز خوردگی مهره کمر

لیز خوردگی مهره (اسپوندیلولیستزیس) به معنی این است که در قسمت پائین ستون فقرات ، مهره ای از جای طبیعی خود لیز خورده است.اصطلاح  لیز خوردگی مهره کمر با سرخوردگی دیسک نباید اشتباه گرفته شود .

     

Lumbar spine lumbar spine

   

علائم لیزخوردگی مهره کمر:

علائم در افراد مختلف  برای استليزخوردگي یا لیز خوردگی مهره کمر:

ممکن است بی علامت باشد،علائم مختصری داشته باشد یا علائم شدیدی ایجاد کند از جمله علایم آن موارد زیر است:

  • کمردرد در قسمت پائین کمر که اغلب با فعالیت بدتر می شود.
  • سیاتیک(دردی