حرکات فیزیوتراپی برای دیسک کمر

2018-11-05

حرکات فیزیوتراپی برای دیسک کمر

 حرکات فیزیوتراپی برای دیسک کمر چگونه است ؟ بیماران کمردرد معمولا در مرحله ی تحت حاد و یا مزمن به فیزیوتراپی ارجاع داده می شوند.قبل از شروع درمان فیزیوتراپی کمر بیماران به صورت تخصصی تر ارزیابی می شوند که از طریق آن علت کمردرد و اقدامات لازم جهت برطرف کردن آن مشخص می شود.

 حرکات فیزیوتراپی برای دیسک کمر

دیسک کمر چیست

دیسک کمر یکی از بیماری های شایع  در ایران است که بیشتر افراد در طول زندگی  خود یا خودشان یا در اطرافشانیشان با این بیماری درگیر بوده و یا حداقل مطلبی از آن در رسانه ها شنیده اند  که البته  اکثرا از  سبک زندگی غلط افراد  نشات گرفته شده است ک