جراحی باز دیسک کمر

2020-03-16

جراحی باز دیسک کمر

جراحی باز دیسک کمر : درد در ناحیه پایین کمر ، ران و ماهیچه ساق پاها امانتان را بریده است  دردی که هنگام عطسه کردن و یا ، سرفه یا حرکت بیشتر هم  میشود . همچین دردی ناشی از دیسک کمر تلقی میشود که با احساس بیحسی و سوزن سوزن شدن در بخشهای بیرون‌زده دیسک بین مهره‌ای ستون فقرات همراه است . چناچه درد دیسک کمر به تدریج شروع میشود ، اما به مرحله‌ای میرسد که حتی  در حالت نشستن و برخاستن ،  و شب‌ ها در  هنگام سرفه و یا عطسه ، خم شدن یا راه رفتن ، بسیار شدید میشود و  باید گفت در شرایط بسیار حادهمراه با  اختلال  در عملکرد مثانه یا روده نیز همراهاست

جراحی باز دیسک کمر

در چنین شرایطی برای برخی بیماران چا

2019-04-14

عوارض جراحی دیسک کمر

عوارض جراحی دیسک کمر :اگر درد کمر بعد از چند ماه درمان غیر جراحی کاهش نیابد، و یا به دارو پاسخ ندهد، و یا اگر بیمار قادر به انجام کارهای روزانه نباشد ، منطقی است که  جراح عمل جراحی دیسک کمر را به بیمار پبشنهاد دهد.البته بیمارانی که دردشان ناشی از دیسک کمر است باید مورد عمل جراحی قرار گیرند ، اگر درد ناشی از دیسک نباشد با عمل جراحی نیز فرد بهبود نخواهد یافت.بنابراین انجام جراحی دیسک کمر زمانی برای بیمار تجویز می‌شود که قبل از آن ، تمامی روش‌های درمانی غیرتهاجمی به کار گرفته شده و ناموفق بوده باشند و عواملی مانند تنگی کانال نخاعی یا بیرون‌زدگی دیسک کمر موجب درد شدید بیمار شده باشد.