درمان دیسک گردن با طب سوزنی

2018-12-08

درمان دیسک گردن با طب سوزنی

درمان دیسک گردن با طب سوزنی یک گزینه درمانی غیر سنتی برای درمان درد کمر و درد گردن است (یعنی بخش سنتی، طب غربی نیست).

اگرچه درمان دیسک گردن با طب سوزنی اولین گزینه برای درمان مشکلات گردن و همچنین کمر نیست؛ اما تعداد بسیاری از بیماران و همچنین پزشکان و سایر متخصصین بهداشتی، درمان دیسک گردن با طب سوزنی را شروع کرده‌اند و از آن به عنوان ابزاری برای کاهش گردن درد و کمر درد استفاده می‌کنند.

     

Treatment of neck disc with acupuncture

درمان دیسک گردن با طب سوزنی چیست؟

طب سوزنی، شکلی از طب چینی است که می‌تو