عمل دیسک گردن

2018-07-07

عمل دیسک گردن

عمل دیسک گردن معمولا یک عمل الکتیو است ( اوژانسی نیست ) و برای درمان موارد زیر به کار می رود :

  •  در گیری عصب / نخاع ( عمل جراحی دکامپرشن
  •  ناپایداری ستون فقرات ( عمل فیوژن یا اتصال مهره )

 

Neck disc act

  این دو روش با هم به کار می رود . زیرا انجام عمل جراحی برداشتن فشار از ریشه عصب منجر به ناپایداری ستون فقرات می شود و در نتیجه لازم است که با انجام عمل فیوژن یا اتصال  استحکام آن تامین شود. در مواردی هم لازم است که از ابزار هایی مانند یک صفحه کوچک برای تقویت ستون فقرات  و حفظ پایداری آن استفاده شود.   وقتی که استراحت کردن، مصرف دارو و اقدامات توانبخشی درد گردن را