ایا دیسک گردن درمان قطعی دارد

2020-03-04

ایا دیسک گردن درمان قطعی دارد

ایا دیسک گردن درمان قطعی دارد : یکی از سخت ترین بیماری گردن دیسک گردن  است . ماده غضروفی که بین مهره های گردنی جلو می آید و موجب فشار روی اعصاب گردنی میشود و همچنین یک واکنش التهابی بسیار شدید را ایجاد میکند . اغلب درد یا بی حسی یا گزگز ، مورمور به دست ها تیر میکشد . خصوصا وقتی این درد به دست چپ تیر می کشد عده ایآنرا با درد قلبی اشتباه میگیرند و بدنبال درمان آن میروند . درد گاهی فقط در دست ها احساس میشود بدون آنکه فرد دردی را در گردن خود حساس کند  . درمان دیسک گردن کار دشواری است

ایا دیسک گردن درمان قطعی دارد

 انواع بیماریها ی دیسک گردن

** بد کار کردن دیسک :

در اینگونه موارد در ام آر آی دیسک

2019-07-10

درمان دیسک گردن در طب سنتی

درمان دیسک گردن در طب سنتی : دیسک گردن تقریبا سخت ترین بیماری گردن می باشد.ماده غضروفی بین مهره های گردنی جلو می آید و موجب فشار روی اعصاب گردنی می شود و همچنین یک واکنش التهابی بسیار شدید را ایجاد می کند.

درمان دیسک گردن در طب سنتی

اغلب درد یا بی حسی یا گزگز مورمور به دست ها تیر می کشد خصوصا وقتی این درد به دست چپ تیر میکشد عده ای ان را با درد قلبی اشتباه می گیرند و به دنبال درمان ان می روند. درد گاهی فقط در دست ها احساس می شود بدون انکه بیمار دردی را در گردن خود به یاد اورد.درمان دیسک گردن بسیار سخت می باشد و اغلب همکاری زیاد بیمار از می‌طلبد.

علت بوجود آمدن دیسک گردن چی