ماساژدرمانی برای دیسک کمر

2019-05-19

ماساژدرمانی برای دیسک کمر

ماساژدرمانی برای دیسک کمر:اکثر مردم از ماساژ لذت می‌برند، اما تعداد کمی از آن‌ها می‌دانند که ماساژ می‌تواند جنبه‌های درمانی داشته باشد. در حقیقت  عوارض ماساژ درمانی بسیار کم بوده و ماساژ می‌تواند با فواید متعدد در ارتباط با سلامتافراد شامل بهبود فرآیند چرخش خون، بهبود دامنه حرکت مفاصل، و افزایش سطح اندورفین داشته باشد. اندورفین نقش موثر در بهتر شدن احساس و کاهش درد در نواحی مختلف بدن از جمله کمر و گردن دارد .

ماساژ درمانی برای دیسک کمر

ماساژ درمانی چیست

اصطلاح -ماس