کایروپراکتیک دیسک کمر

2018-10-14

کایروپراکتیک دیسک کمر

کایروپراکتیک دیسک کمر یا درمان دستی از روش های غیر جراحی برای درمان کمردرد است که می توان آن را از شایع ترین درمان ها برای درد کمر، درد گردن و به خصوص مانیپولاسیون (حرکت دادن) ستون مهره Spinal manipulation نام برد.

 

Lumbar disk chiropractic

درمانگر های کایروپرکتیک دیسک کمر عقیده دارند که علت بسیاری از دردهای ستون مهره نیمه دررفتگی در مفاصل آن است و بنابراین می توان با انجام حرکاتی بر روی ستون مهره بیمار آن مفاصل را میزان کرده Adjustment و یا جااندازی کرد.

 

تشخیص کایروپراکتیک دیسک کمر:

در ارزیابی درد ناحیه تحتانی مفصل کمر متخصص کایروپراکتیک ب