آب درمانی دیسک گردن

2018-07-31

آب درمانی دیسک گردن

آب درمانی دیسک گردن یک تکنیک شفابخش مکمل است که اغلب به عنوان بخشی از یک روش مراقبت ترکیبی برای درمان درد دیسک استفاده می‌شود. آب درمانی دربرگیرنده استفاده از آب در یکی از ظرفیت‌های مختلف درمانی آن است. ورزش آب درمانی به خصوص در مواردی که برنامه تمرینی زمینی به دلیل شدت درد، کاهش تراکم استخوان، ناتوانی یا سایر عوامل امکان‌پذیر نیست، مفید است. آب درمانی بسیاری از مزایای مشابه با برنامه تمرینی زمینی را ارائه می‌دهد.

  • اعتقاد بر این است که آب منافع زیادی را برای بسیاری از مسائل بهداشتی فراهم می‌کند و استفاده از رویکردهای فیزیوتراپی متمرکز نیز می‌تواند به از بین بردن درد بسیاری از بیماران کمک کند.