ITT

Intersegmental Traction Table :

این دستگاه برای تنطیم و انعطاف دادن به ستون فقرات کاربرد موثر و آرامش بخشی برای بیمار دارد. بسیاری از بیماران با دردهایی مانند گزگز و تیر کشیدن پس از اتمام جلسه درمانی اعلام می کنند که دردشان که دردشان تقریبا نصف و یا کاملا از بین رفته است.