کمر

کمر درد
کمر درد یکی از شایع‌ترین علت‌های مراجعه مردم به پزشک و ترک فعالیت‌های شغلی و مهم‌ترین عامل

 

دیسک کمر و گردن
فتق نوکلئوس پالپوزوس زمانی اتفاق می‌افتد که نوکلئوس پالپوزوس (ماده‌ی ژل مانند وسط دیسک) از درون

 

رگ به رگ شدن کمر
اغلب قربانیان تصادفات رانندگی از رگ به رگ شدن کمر و کشیدگی‌های عضلات کمر رنج می‌برند.

 

سرخوردگی مهره های کمر
عارضه ی سرخوردگی مهره کمر،که مهره‌های پایین‌تر (استخوان‌های ستون فقرات) را درگیر می‌کند.

 

شکستگی مهره های کمر
شکستگی فشاری مهره‌های کمر که به آن شکستگی مهره کمر در اثر له شدن نیز گفته می‌شود،

 

درد استخوان دنبالچه
درد دنبالچه یک نوع درد کمر است که در اطراف آخرین استخوان، در پایه ستون فقرات (موسوم به دنبالچه)