پا

انگشت چکشی
انگشت چکشي يک ناهنجاري شکلي مربوط به انگشتان پا مي‌باشد که طي آن، انگشت پا از محل مفصل مياني خود

 

پا چنبری (کلاب فوت)
پا چنبری یا کلاب فوت (کجی یا چرخیدگی پا) یک اصطلاح عمومی برای توصیف حالت غیرطبیعی پا می‌باشد.