نرمش ها

تمرین در آب
تمرینات ستون فقرات کمری در آب

 

نرمش زانو
در ادامه نرمش هایی در خصوص مفصل زانو ارائه میگردد.

 

نرمش کمر
برای کمر و ستون فقرات نرمش هایی وجود دارد که در ادامه مطلب به تشریح ارائه می گردد.

 

نرمش های گردن
در ادامه به ارائه نرمش هایی در خصوص درد گردن و تقویت عضلات گردن می پردازیم

 

نرمش های مچ دست
نرمش های درد مچ دست و تقویت عضلات