ساق و کف پا

درد مچ پا
مفصل مچ پا محل اتصال استخوان‌های ساق پا با کف پا است. ما با این مفصل می‌توانیم کف پای خود را به سمت

 

درد کف پا
پا و کف پا ساختار کالبدشناختی پیچیده‌ای دارد که بیماری‌های خاص دیگر نقاط بدن یا خود کف پا بر سلامت

 

چرخش مچ پا به داخل
چرخش مچ پا به داخل یک آسیب نیست، اما اگر شما مچ پای خود را بیش از حد به سمت داخل بچرخانید،

 

روماتیسم مفصلی پا و مچ پا
روماتیسم مفصلی یک نوع بیماری سیستمی است که به مفاصل مختلف در بدن حمله می‌کند. علائم بیماری روماتیسم

 

خار پاشنه
خار پاشنه پا هنگامی رخ می‌دهد که رسوبات کلسیم در سطح پایینی استخوان پاشنه پا جمع می‌شوند، فرآیندی