رگ به رگ شدن کمر

اغلب قربانیان تصادفات رانندگی از رگ به رگ شدن کمر و کشیدگی‌های عضلات کمر رنج می‌برند. موارد زیر پاسخ برخی از پرسش‌های متداول در مورد این نوع آسیب‌دیدگی‌های کمر هستند.

 

 

رگ به رگ شدن کمر چیست؟

رگ به رگ شدن کمر عبارت است از کشیدگی یا پارگی رباط‌ها. رباط‌ها نوارهای محکمی از جنس بافت‌های فیبری هستند که استخوان‌ها در مفصل به یکدیگر متصل می‌کنند. رگ به رگ شدن کمر نوعی آسیب‌دیدگی مفصل است که عموماً در آن رباط‌ها و کپسول مفصلی پاره می‌شوند.

 

کشیدگی کمر چیست؟

کشیدگی‌ کمر عبارت است از کشیده شدن یا پارگی عضلات یا تاندون‌ها. تاندون‌ها نوارهای فیبری از جنس بافت هستند که عضلات را به استخوان‌ها متصل می‌کنند. کشیدگی، آسیب‌دیدگی عضلات یا تاندون‌ها است.

درجات مختلف کشیدگیها

کشیدگی‌ها بر مبنای شدت آسیب، به سه درجه تقسیم می‌شوند:

درجه 1: کشیدگی معمولاً باعث کشیده شدن چند فیبر عضله می‌شود

درجه 2: کشیدگی آسیب جدی‌تری وارد کرده و بعضی فیبرهای عضلات آسیب دیده یا پاره می‌شوند

درجه 3: کشیدگی باعث پارگی کامل عضله می‌شود

علل رگ به رگ شدن و کشیدگی کمر

در کل، رگ به رگ شدن کمر زمانی رخ میدهد که یکی از رباط‌های کمر یک قربانی تصادف رانندگی، به دلیل وارد آمدن فشار شدید به یک مفصل پاره شده یا بیش از حد کشیده شود.

کشیدگی کمر زمانی رخ می‌دهد که یکی از عضلات کمر به دلیل کشیده شدن بیش از حد یا ناگهانی پاره یا رگ به رگ می‌شود.

علائم رگ به رگ شدن و کشیدگی‌

علائم رگ به رگ شدن کمر و کشیدگی عبارتند از:

  1. درد

  2. ورم

  3. خشکی

  4. کاهش سطح عملکرد