جا انداختن دیسک کمر

جا انداختن دیسک کمر
2019-02-04

جا انداختن دیسک کمر

جا انداختن دیسک کمر چیست؟ساختار ديسك كمر و گردن چگونه است؟ديسک در واقع ماده اي ژله اي است كه درون كيسه در بسته اي قرار دارد و خداوند آن را به شكل ضربه گير مابين استخوان هاي بدن قرار داده است تا هنگام حركت استخوان بر استخوان تماس نداشته و ديسك همچون بالشئ نرم حركت ان را تسهيل نمايد ،ديسك ها را به تعبيري ديگر به كمك فنر ماشين مي توان مثال زِد كه پوسته اي اهني دارند و محتوي روغن هستند و حركت اتومبيل را تسهيل كرده وبا قدرت ضربه گيري كه دارند نرمي حركت در جاده ناهموار را فراهم مي نمايند.

 

 

Stuffing the waist disc

 

نوكليوس ماده ژله اي داخل ديسك وبه تعبيري،روغن موجود در كمك فنر ماشين و انولوس كيسه اي است كه ماله ژله اي ديسك را در بر گرفته و معادل پوسته آهني كمك فنر ماشين است.

كمك فنر ماشين كه سيال يا روغن درون آن معادل ماده ژله اي ديسك وديواره آهني آن معادل كيسه ديسك مي باشد.

 

جا انداختن ديسک كمر  چگونه است؟

درپاسخ به اين سوال بايد گفت بيماراني كه با كمردرد و درد تيركشنده به پاها مراجعه مي كنند به دو گروه تقسيم مي شوند،دسته اول افرادي هستند كه مبتلا به تورم ماده ژله اي ديسك هستند ودسته دوم افرادي هستند كه مبتلا به پارگي كيسه ديسك و بيرون ريختن ماده ژله اي داخل آن مي باشند.

 

درمان تورم ديسك كمر با روش جا انداختن دیسک کمر:

مانند التهاب ساير نقاط بدن ،التهاب ديسك نيز به راحتي با استراحت و داروي ضد التهابي درمان مي گردد.

 

 

 

Stuffing the waist disc

درمان پارگي ديسك كمر:

با توجه به توضيحات داده شده در بالا جهت دوستان ،مشخص مي گردد كه منظور از بیماری پارگي ديسک كمر در واقع پاره شده كيسه ديسك و بيرون ريختن ژله هاي داخل آن است و يا به عبارات ديگر ،خروج روغن از كمك فنر ماشين و اصطلاحاً روغن زدن آن است،حال سوال اين است:هـيچ عقل سليمي قبول مي نمايد كه وقتي روغن از داخل كمك فنر ماشين بيرون ريخت ويا يك مثال ساده تر،گوني محتوي برنج،پاره شد و برنج ها بيرون ريخت،مي توان با مالش دادن يا چكش زدن يا كشيدن يا هزاران روش ديگر، روغن را از روي زمين جمع كرد و دوباره وارد كمك فنر ماشين كرد؟

 

 

Stuffing the waist disc

 

 

 

پس جا انداختن دیسک کمر و دیسک گردن چگونه است؟

واقيعيت اين است،هـيچ وقت ديسك پاره شده سر جاي خود بر نمي گردد.

بيماران مبتلا به پارگي ديسك مانند تمام بيماران ديگر بدليل ترس عمومي از جراحي ،هر روشي را امتحان مي كنند و در اين ميان بدام شياداني مي افتند كه ادعاي جا انداختن ديسك كمر يا گردن را دارند.

 

چه كساني مبادرت به جا انداختن ديسک كمر مي نمايد؟

يك بررسي كلي نشان مي دهد كساني كه مبادرت به جا اندازي ديسك مي نمايند يا افراد فاقد تحصيلات اكادميك هستند ويا تحصيل كردگاني هستند كه هرگز نخاع انسان وديسك هاي مجاور آن را در اطاق عمل در انسان نديده اند زيرا اگر ببينند جرات اعمال فشار بر نخاعي كه خود بدليل پارگي ديسک تحت فشاراست را نخواهند داشت.

 

 

 

Stuffing the waist disc

با اين حال ، چرا بعضي مبتلايان به ديسك كمر با اعمال فشار يا همان  جا انداختن دیسک کمر خوب مي شوند؟

بارها وبارها،از دوست و اشنا،شنيده ايم كه بيماري مبتلا به پارگي ديسك كمر بوده و با  جا انداختن دیسک کمر  خوب شده است،حال با توضيحات بالا،اين چگونه ممكن است؟

جواب بسيار ساده است ، نيم بيشتر مبتلايان به ديسك كمر يا گردن مبتلا به تورم ديسك هستند كه با گذشت زمان خود به خود بهبود مي يابد و اينان بهبودي به دليل گذر زمان را به حساب مراجعه به جااندازها مي گذارند و مابقي افرادي هستند كه ديسك پاره شده شديد دارند كه فشار وارده توسط آن بر نخاع باعث درد شديد شده و وقتي فرد جا انداز،فشار بيشتري بر محل درگير وارد مي آورد.

به دليل شدت فشار وارده نخاع كلاً از حال رفته و توانايي انتقال و احساس درد به مغز را از دست مي دهد لذا فرد فكر مي كند خوب شده است غافل از انكه نخاع آسيب ديده و دير يا زود با درد شديد تر و علائم بدتري بيمار را به بيمارستان مي كشاند.

 

 

دکتر شمسمتخصص کایروپراکتیک

 

Leave a Comment