امواج درمانی

درمانی بسیار موثر و معجزه آسا برای درمان بیماریهای سیاتیک، درد لگن و باسن، زانو درد و درد ساق پا، دست دردهای شدید و درد شانه و کتف و همچنین التهابات و خار پاشنه پا به کار می رود. جدیدترین و آخرین مدل این دستگاه در مطب محصول کشور سوییس، آلمان و آمریکاست.