ادجسمنت

Chiropractic Adjustment Table :

این تخت مختص پزشکان کایروپراکتیک بوده و بیمار روی تخت در زوایای به خصوصی نشسته و یا دراز میکشد تا پزشک به درمان او بپردازد. درمان دکتر کایروپراکتیک یا به اصطلاح ادجاستمنت یا عمل تطبیق و تنطیم ستون فقرات و مفاصل درمانی خاص و در عین سادگی بسیار پیچیده و ظریف بوده و نتایج درمانی بی نظیری دارد.